پاگ, توماس, مشتاق صفت, فرهاد. (1381). اولویتهاى عدالت جهانى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(30), 87-107.
توماس پاگ; فرهاد مشتاق صفت. "اولویتهاى عدالت جهانى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 30, 1381, 87-107.
پاگ, توماس, مشتاق صفت, فرهاد. (1381). 'اولویتهاى عدالت جهانى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(30), pp. 87-107.
پاگ, توماس, مشتاق صفت, فرهاد. اولویتهاى عدالت جهانى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(30): 87-107.