خدایاری فرد, محمد. (1381). روان درمانى و معنویت عبور از مرز میان درمان و مذهب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(31), 217-225.
محمد خدایاری فرد. "روان درمانى و معنویت عبور از مرز میان درمان و مذهب". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 31, 1381, 217-225.
خدایاری فرد, محمد. (1381). 'روان درمانى و معنویت عبور از مرز میان درمان و مذهب', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(31), pp. 217-225.
خدایاری فرد, محمد. روان درمانى و معنویت عبور از مرز میان درمان و مذهب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(31): 217-225.