هاشم, روزنانی, کشاورز, سوسن. (1381). اسلامى کردن برنامه ى آموزشى و تحصیلى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(32), 87-110.
روزنانی هاشم; سوسن کشاورز. "اسلامى کردن برنامه ى آموزشى و تحصیلى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 32, 1381, 87-110.
هاشم, روزنانی, کشاورز, سوسن. (1381). 'اسلامى کردن برنامه ى آموزشى و تحصیلى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(32), pp. 87-110.
هاشم, روزنانی, کشاورز, سوسن. اسلامى کردن برنامه ى آموزشى و تحصیلى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(32): 87-110.