رفیعی, بهروز. (1381). تراژدى کربلا: جامعه شناسى گفتمان شیعى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(33), 179-196.
بهروز رفیعی. "تراژدى کربلا: جامعه شناسى گفتمان شیعى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 33, 1381, 179-196.
رفیعی, بهروز. (1381). 'تراژدى کربلا: جامعه شناسى گفتمان شیعى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(33), pp. 179-196.
رفیعی, بهروز. تراژدى کربلا: جامعه شناسى گفتمان شیعى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(33): 179-196.