بیات, علی, عسکر, علی رضا. (1381). آنچه خود داشت... نقدى بر مقاله ى امام حسین(ع) در دایرة المعارف اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(33), 169-178.
علی بیات; علی رضا عسکر. "آنچه خود داشت... نقدى بر مقاله ى امام حسین(ع) در دایرة المعارف اسلام". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 33, 1381, 169-178.
بیات, علی, عسکر, علی رضا. (1381). 'آنچه خود داشت... نقدى بر مقاله ى امام حسین(ع) در دایرة المعارف اسلام', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(33), pp. 169-178.
بیات, علی, عسکر, علی رضا. آنچه خود داشت... نقدى بر مقاله ى امام حسین(ع) در دایرة المعارف اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(33): 169-178.