رشر, نیکولاس, بخشى پور رودسرى, عباس. (1381). آیا تبیین هاى تاریخى متفاوت اند؟. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(33), 151-168.
نیکولاس رشر; عباس بخشى پور رودسرى. "آیا تبیین هاى تاریخى متفاوت اند؟". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 33, 1381, 151-168.
رشر, نیکولاس, بخشى پور رودسرى, عباس. (1381). 'آیا تبیین هاى تاریخى متفاوت اند؟', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(33), pp. 151-168.
رشر, نیکولاس, بخشى پور رودسرى, عباس. آیا تبیین هاى تاریخى متفاوت اند؟. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(33): 151-168.