نسرین, مهدی. (1382). بازنگرى در پوزیتیویسم منطقى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(34), 199-223.
مهدی نسرین. "بازنگرى در پوزیتیویسم منطقى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 34, 1382, 199-223.
نسرین, مهدی. (1382). 'بازنگرى در پوزیتیویسم منطقى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(34), pp. 199-223.
نسرین, مهدی. بازنگرى در پوزیتیویسم منطقى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(34): 199-223.