زیباکلام, سعید. (1382). از چیستى علم به سوى چگونگى علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(34), 171-198.
سعید زیباکلام. "از چیستى علم به سوى چگونگى علم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 34, 1382, 171-198.
زیباکلام, سعید. (1382). 'از چیستى علم به سوى چگونگى علم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(34), pp. 171-198.
زیباکلام, سعید. از چیستى علم به سوى چگونگى علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(34): 171-198.