علیزاده, عبدالرضا. (1382). جامعه شناسى حقوق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(35), 171-205.
عبدالرضا علیزاده. "جامعه شناسى حقوق". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 35, 1382, 171-205.
علیزاده, عبدالرضا. (1382). 'جامعه شناسى حقوق', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(35), pp. 171-205.
علیزاده, عبدالرضا. جامعه شناسى حقوق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(35): 171-205.