ثقفی, محمد. (1382). نقد کتاب تاریخ تفکر اجتماعى در اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(35), 165-170.
محمد ثقفی. "نقد کتاب تاریخ تفکر اجتماعى در اسلام". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 35, 1382, 165-170.
ثقفی, محمد. (1382). 'نقد کتاب تاریخ تفکر اجتماعى در اسلام', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(35), pp. 165-170.
ثقفی, محمد. نقد کتاب تاریخ تفکر اجتماعى در اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(35): 165-170.