ز. هیرش, ورنر, رستمی, محمدزمان. (1382). تحلیلى از حقوق جزا با رویکرد اقتصادى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(36), 138-173.
ورنر ز. هیرش; محمدزمان رستمی. "تحلیلى از حقوق جزا با رویکرد اقتصادى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 36, 1382, 138-173.
ز. هیرش, ورنر, رستمی, محمدزمان. (1382). 'تحلیلى از حقوق جزا با رویکرد اقتصادى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(36), pp. 138-173.
ز. هیرش, ورنر, رستمی, محمدزمان. تحلیلى از حقوق جزا با رویکرد اقتصادى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(36): 138-173.