فیاض, ابراهیم. (1375). جامعه شناسی معرفت ماکس شلر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(7), 22-29.
ابراهیم فیاض. "جامعه شناسی معرفت ماکس شلر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 7, 1375, 22-29.
فیاض, ابراهیم. (1375). 'جامعه شناسی معرفت ماکس شلر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(7), pp. 22-29.
فیاض, ابراهیم. جامعه شناسی معرفت ماکس شلر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(7): 22-29.