قرضاوی, یوسف, اسدی نسب, محمدعلی. (1383). کیف نتعامل مع القرآن العظیم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(39), 186-205.
یوسف قرضاوی; محمدعلی اسدی نسب. "کیف نتعامل مع القرآن العظیم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 39, 1383, 186-205.
قرضاوی, یوسف, اسدی نسب, محمدعلی. (1383). 'کیف نتعامل مع القرآن العظیم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(39), pp. 186-205.
قرضاوی, یوسف, اسدی نسب, محمدعلی. کیف نتعامل مع القرآن العظیم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1383; 10(39): 186-205.