استیور, دان, ساجدی, ابوالفضل. (1383). ساختارگرایى و پساساختارگرایى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(39), 154-185.
دان استیور; ابوالفضل ساجدی. "ساختارگرایى و پساساختارگرایى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 39, 1383, 154-185.
استیور, دان, ساجدی, ابوالفضل. (1383). 'ساختارگرایى و پساساختارگرایى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(39), pp. 154-185.
استیور, دان, ساجدی, ابوالفضل. ساختارگرایى و پساساختارگرایى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1383; 10(39): 154-185.