تیمومی, هادی, اسماعیلى, مهران. (1384). تاریخى گرى در واکنش به تاریخ نگارى تحصّلى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(42), 114-134.
هادی تیمومی; مهران اسماعیلى. "تاریخى گرى در واکنش به تاریخ نگارى تحصّلى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 42, 1384, 114-134.
تیمومی, هادی, اسماعیلى, مهران. (1384). 'تاریخى گرى در واکنش به تاریخ نگارى تحصّلى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(42), pp. 114-134.
تیمومی, هادی, اسماعیلى, مهران. تاریخى گرى در واکنش به تاریخ نگارى تحصّلى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1384; 11(42): 114-134.