یثربى, سید یحیی. (1375). فطرى بودن دین از دیدگاه معرفت شناسى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 12-13.
سید یحیی یثربى. "فطرى بودن دین از دیدگاه معرفت شناسى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 12-13.
یثربى, سید یحیی. (1375). 'فطرى بودن دین از دیدگاه معرفت شناسى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 12-13.
یثربى, سید یحیی. فطرى بودن دین از دیدگاه معرفت شناسى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 12-13.