واعظی, احمد. (1375). بحران انسانشناسى معاصر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 11-11.
احمد واعظی. "بحران انسانشناسى معاصر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 11-11.
واعظی, احمد. (1375). 'بحران انسانشناسى معاصر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 11-11.
واعظی, احمد. بحران انسانشناسى معاصر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 11-11.