غروی, محمد. (1375). رابطه نفس و بدن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 75-76.
محمد غروی. "رابطه نفس و بدن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 75-76.
غروی, محمد. (1375). 'رابطه نفس و بدن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 75-76.
غروی, محمد. رابطه نفس و بدن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 75-76.