کرمی, محمدحسین. (1375). مهمترین پیشفرض انسانشناختى علم اقتصاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 1-2.
محمدحسین کرمی. "مهمترین پیشفرض انسانشناختى علم اقتصاد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 1-2.
کرمی, محمدحسین. (1375). 'مهمترین پیشفرض انسانشناختى علم اقتصاد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 1-2.
کرمی, محمدحسین. مهمترین پیشفرض انسانشناختى علم اقتصاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 1-2.