حدادعادل, غلامعلی. (1375). آیا انسانشناسى مى تواند عینى باشد؟. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 57-60.
غلامعلی حدادعادل. "آیا انسانشناسى مى تواند عینى باشد؟". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 57-60.
حدادعادل, غلامعلی. (1375). 'آیا انسانشناسى مى تواند عینى باشد؟', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 57-60.
حدادعادل, غلامعلی. آیا انسانشناسى مى تواند عینى باشد؟. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 57-60.