حاضری, علیمحمد. (1375). فطرت و شخصیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 43-48.
علیمحمد حاضری. "فطرت و شخصیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 43-48.
حاضری, علیمحمد. (1375). 'فطرت و شخصیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 43-48.
حاضری, علیمحمد. فطرت و شخصیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 43-48.