بهشتی, محمد. (1375). کیفیت ارتباط ساحت هاى وجود انسان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 14-1.
محمد بهشتی. "کیفیت ارتباط ساحت هاى وجود انسان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 14-1.
بهشتی, محمد. (1375). 'کیفیت ارتباط ساحت هاى وجود انسان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 14-1.
بهشتی, محمد. کیفیت ارتباط ساحت هاى وجود انسان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 14-1.