کاظمی, سید عنایت الله. (1403). پولی‌سازی و تجاری سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/edu.2024.10156.2898
سید عنایت الله کاظمی. "پولی‌سازی و تجاری سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/edu.2024.10156.2898
کاظمی, سید عنایت الله. (1403). 'پولی‌سازی و تجاری سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/edu.2024.10156.2898
کاظمی, سید عنایت الله. پولی‌سازی و تجاری سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/edu.2024.10156.2898