فراهانی فرد, محمدعلی. (1403). بررسی و تحلیل جامع عوامل عینی و منطقی ریاضیات گرایی در علم اقتصاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/mssh.2024.9612.2473
محمدعلی فراهانی فرد. "بررسی و تحلیل جامع عوامل عینی و منطقی ریاضیات گرایی در علم اقتصاد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/mssh.2024.9612.2473
فراهانی فرد, محمدعلی. (1403). 'بررسی و تحلیل جامع عوامل عینی و منطقی ریاضیات گرایی در علم اقتصاد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/mssh.2024.9612.2473
فراهانی فرد, محمدعلی. بررسی و تحلیل جامع عوامل عینی و منطقی ریاضیات گرایی در علم اقتصاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/mssh.2024.9612.2473