کوتی, ابتسام, هاشمی, سید جلال, ولوی, پروانه, صفایی مقدم, مسعود. (1403). الگوی مفهومی یکپارچگی شخصی بر پایه قرآن و روایات معصومین: استنتاج اصول تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/edu.2024.9876.2863
ابتسام کوتی; سید جلال هاشمی; پروانه ولوی; مسعود صفایی مقدم. "الگوی مفهومی یکپارچگی شخصی بر پایه قرآن و روایات معصومین: استنتاج اصول تربیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/edu.2024.9876.2863
کوتی, ابتسام, هاشمی, سید جلال, ولوی, پروانه, صفایی مقدم, مسعود. (1403). 'الگوی مفهومی یکپارچگی شخصی بر پایه قرآن و روایات معصومین: استنتاج اصول تربیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/edu.2024.9876.2863
کوتی, ابتسام, هاشمی, سید جلال, ولوی, پروانه, صفایی مقدم, مسعود. الگوی مفهومی یکپارچگی شخصی بر پایه قرآن و روایات معصومین: استنتاج اصول تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/edu.2024.9876.2863