ویسمرادی, اکبر, اکبری, پیمان, فلاحی, عرفان. (1402). طراحی مدل مردمی ارزیابی عملکرد کارکنان با تاکید بر حلقه‌های میانی گام دوم انقلاب رویکرد داده بنیاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), -. doi: 10.30471/rsm.2024.9902.1317
اکبر ویسمرادی; پیمان اکبری; عرفان فلاحی. "طراحی مدل مردمی ارزیابی عملکرد کارکنان با تاکید بر حلقه‌های میانی گام دوم انقلاب رویکرد داده بنیاد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1402, -. doi: 10.30471/rsm.2024.9902.1317
ویسمرادی, اکبر, اکبری, پیمان, فلاحی, عرفان. (1402). 'طراحی مدل مردمی ارزیابی عملکرد کارکنان با تاکید بر حلقه‌های میانی گام دوم انقلاب رویکرد داده بنیاد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. -. doi: 10.30471/rsm.2024.9902.1317
ویسمرادی, اکبر, اکبری, پیمان, فلاحی, عرفان. طراحی مدل مردمی ارزیابی عملکرد کارکنان با تاکید بر حلقه‌های میانی گام دوم انقلاب رویکرد داده بنیاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 10(19): -. doi: 10.30471/rsm.2024.9902.1317