رعایائی, مهدی, حسینی, سید رضا, maghsoodi, حمیدرضا, سعیدی, علی. (1403). استخراج شبکه مفھومی تامین مالی حوزه‌های علمیه مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه و روحانیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/iee.2024.9979.2392
مهدی رعایائی; سید رضا حسینی; حمیدرضا maghsoodi; علی سعیدی. "استخراج شبکه مفھومی تامین مالی حوزه‌های علمیه مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه و روحانیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/iee.2024.9979.2392
رعایائی, مهدی, حسینی, سید رضا, maghsoodi, حمیدرضا, سعیدی, علی. (1403). 'استخراج شبکه مفھومی تامین مالی حوزه‌های علمیه مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه و روحانیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/iee.2024.9979.2392
رعایائی, مهدی, حسینی, سید رضا, maghsoodi, حمیدرضا, سعیدی, علی. استخراج شبکه مفھومی تامین مالی حوزه‌های علمیه مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه و روحانیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/iee.2024.9979.2392