وجدانی, فاطمه, داودی, محمد. (1403). بررسی روش‌شناختی مطالعات تربیت معنوی در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/edu.2024.9361.2762
فاطمه وجدانی; محمد داودی. "بررسی روش‌شناختی مطالعات تربیت معنوی در ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/edu.2024.9361.2762
وجدانی, فاطمه, داودی, محمد. (1403). 'بررسی روش‌شناختی مطالعات تربیت معنوی در ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/edu.2024.9361.2762
وجدانی, فاطمه, داودی, محمد. بررسی روش‌شناختی مطالعات تربیت معنوی در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/edu.2024.9361.2762