مولائی, اصغر. (1402). مبانی و ویژگی‌های معماری و شهرسازی اسلامی از منظر عرفان اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 293-325. doi: 10.30471/rsm.2024.9990.1336
اصغر مولائی. "مبانی و ویژگی‌های معماری و شهرسازی اسلامی از منظر عرفان اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1402, 293-325. doi: 10.30471/rsm.2024.9990.1336
مولائی, اصغر. (1402). 'مبانی و ویژگی‌های معماری و شهرسازی اسلامی از منظر عرفان اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 293-325. doi: 10.30471/rsm.2024.9990.1336
مولائی, اصغر. مبانی و ویژگی‌های معماری و شهرسازی اسلامی از منظر عرفان اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 10(19): 293-325. doi: 10.30471/rsm.2024.9990.1336