کشانی, مهدیه, کافی موسوی, اباذر. (1403). مدل فضاسازی تربیتی، رویکردی نوین در راستای تربیت دینی، اخلاقی، انقلابی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/edu.2024.9755.2836
مهدیه کشانی; اباذر کافی موسوی. "مدل فضاسازی تربیتی، رویکردی نوین در راستای تربیت دینی، اخلاقی، انقلابی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/edu.2024.9755.2836
کشانی, مهدیه, کافی موسوی, اباذر. (1403). 'مدل فضاسازی تربیتی، رویکردی نوین در راستای تربیت دینی، اخلاقی، انقلابی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/edu.2024.9755.2836
کشانی, مهدیه, کافی موسوی, اباذر. مدل فضاسازی تربیتی، رویکردی نوین در راستای تربیت دینی، اخلاقی، انقلابی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/edu.2024.9755.2836