مهدوی, سیدناصر, افشارنژاد, علیرضا, بارانی بناب, صمد. (1403). شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای معنویت در سازمان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/rsm.2024.10066.1349
سیدناصر مهدوی; علیرضا افشارنژاد; صمد بارانی بناب. "شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای معنویت در سازمان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/rsm.2024.10066.1349
مهدوی, سیدناصر, افشارنژاد, علیرضا, بارانی بناب, صمد. (1403). 'شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای معنویت در سازمان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/rsm.2024.10066.1349
مهدوی, سیدناصر, افشارنژاد, علیرضا, بارانی بناب, صمد. شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای معنویت در سازمان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/rsm.2024.10066.1349