راشدی فر, فاطمه, سالاری‌فر, محمدرضا, صفورائی پاریزی, محمدمهدی. (1403). مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده بر اساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/psy.2024.9809.2205
فاطمه راشدی فر; محمدرضا سالاری‌فر; محمدمهدی صفورائی پاریزی. "مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده بر اساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/psy.2024.9809.2205
راشدی فر, فاطمه, سالاری‌فر, محمدرضا, صفورائی پاریزی, محمدمهدی. (1403). 'مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده بر اساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/psy.2024.9809.2205
راشدی فر, فاطمه, سالاری‌فر, محمدرضا, صفورائی پاریزی, محمدمهدی. مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده بر اساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/psy.2024.9809.2205