باطنی, زهرا, باقری, خسرو, سجادیه, نرگس سادات, آزادمنش, سعید. (1403). تبیین سکوت دانش‌آموز از منظر رویکرد اسلامی عمل و دلالت‌های آن در تعامل تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/edu.2024.9819.2852
زهرا باطنی; خسرو باقری; نرگس سادات سجادیه; سعید آزادمنش. "تبیین سکوت دانش‌آموز از منظر رویکرد اسلامی عمل و دلالت‌های آن در تعامل تربیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/edu.2024.9819.2852
باطنی, زهرا, باقری, خسرو, سجادیه, نرگس سادات, آزادمنش, سعید. (1403). 'تبیین سکوت دانش‌آموز از منظر رویکرد اسلامی عمل و دلالت‌های آن در تعامل تربیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/edu.2024.9819.2852
باطنی, زهرا, باقری, خسرو, سجادیه, نرگس سادات, آزادمنش, سعید. تبیین سکوت دانش‌آموز از منظر رویکرد اسلامی عمل و دلالت‌های آن در تعامل تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/edu.2024.9819.2852