رحیمی خورزوقی, احسان, مؤید صفاری, سعید. (1403). نقد و بررسی مبانی و اصول بوروکراسی با تأکید بر چارچوب عقلانیت اسلامی و دلالت‌های آن در نظام حکمرانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/rsm.2024.10008.1342
احسان رحیمی خورزوقی; سعید مؤید صفاری. "نقد و بررسی مبانی و اصول بوروکراسی با تأکید بر چارچوب عقلانیت اسلامی و دلالت‌های آن در نظام حکمرانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/rsm.2024.10008.1342
رحیمی خورزوقی, احسان, مؤید صفاری, سعید. (1403). 'نقد و بررسی مبانی و اصول بوروکراسی با تأکید بر چارچوب عقلانیت اسلامی و دلالت‌های آن در نظام حکمرانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/rsm.2024.10008.1342
رحیمی خورزوقی, احسان, مؤید صفاری, سعید. نقد و بررسی مبانی و اصول بوروکراسی با تأکید بر چارچوب عقلانیت اسلامی و دلالت‌های آن در نظام حکمرانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/rsm.2024.10008.1342