رامشت, شهرام, صداقت زاده, میثم. (1402). واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(46), 103-124. doi: 10.30471/edu.2023.9270.2739
شهرام رامشت; میثم صداقت زاده. "واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 46, 1402, 103-124. doi: 10.30471/edu.2023.9270.2739
رامشت, شهرام, صداقت زاده, میثم. (1402). 'واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(46), pp. 103-124. doi: 10.30471/edu.2023.9270.2739
رامشت, شهرام, صداقت زاده, میثم. واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 18(46): 103-124. doi: 10.30471/edu.2023.9270.2739