نورعلیزاده میانجی, مسعود, رحیمی, عبداله. (1401). الگوهای تربیت جنسی سلامت محور در فرایند رشد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(41), 15-30. doi: 10.30471/edu.2022.8507.2573
مسعود نورعلیزاده میانجی; عبداله رحیمی. "الگوهای تربیت جنسی سلامت محور در فرایند رشد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 41, 1401, 15-30. doi: 10.30471/edu.2022.8507.2573
نورعلیزاده میانجی, مسعود, رحیمی, عبداله. (1401). 'الگوهای تربیت جنسی سلامت محور در فرایند رشد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(41), pp. 15-30. doi: 10.30471/edu.2022.8507.2573
نورعلیزاده میانجی, مسعود, رحیمی, عبداله. الگوهای تربیت جنسی سلامت محور در فرایند رشد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 17(41): 15-30. doi: 10.30471/edu.2022.8507.2573