شرف‌الدین, سید حسین. (777). علم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 43-72. doi: 10.30471/soci.2017.1411
سید حسین شرف‌الدین. "علم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 777, 43-72. doi: 10.30471/soci.2017.1411
شرف‌الدین, سید حسین. (777). 'علم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 43-72. doi: 10.30471/soci.2017.1411
شرف‌الدین, سید حسین. علم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 9(17): 43-72. doi: 10.30471/soci.2017.1411