انوری, پدرام, کیاشمشکی, ابوالفضل. (1396). مفهوم قاعده در فلسفه علوم اجتماعی پیتر وینچ. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(93), 33-56. doi: 10.30471/mssh.2017.1391
پدرام انوری; ابوالفضل کیاشمشکی. "مفهوم قاعده در فلسفه علوم اجتماعی پیتر وینچ". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 93, 1396, 33-56. doi: 10.30471/mssh.2017.1391
انوری, پدرام, کیاشمشکی, ابوالفضل. (1396). 'مفهوم قاعده در فلسفه علوم اجتماعی پیتر وینچ', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(93), pp. 33-56. doi: 10.30471/mssh.2017.1391
انوری, پدرام, کیاشمشکی, ابوالفضل. مفهوم قاعده در فلسفه علوم اجتماعی پیتر وینچ. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(93): 33-56. doi: 10.30471/mssh.2017.1391