دیوانی, امیر. (1396). تعریف علیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(93), 7-31. doi: 10.30471/mssh.2017.1390
امیر دیوانی. "تعریف علیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 93, 1396, 7-31. doi: 10.30471/mssh.2017.1390
دیوانی, امیر. (1396). 'تعریف علیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(93), pp. 7-31. doi: 10.30471/mssh.2017.1390
دیوانی, امیر. تعریف علیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(93): 7-31. doi: 10.30471/mssh.2017.1390