سالاری فر, محمدرضا, بیاتی, مهدی, سالاری‌پور, حسن. (1396). مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(25), 95-117. doi: 10.30471/edu.2017.1347
محمدرضا سالاری فر; مهدی بیاتی; حسن سالاری‌پور. "مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 25, 1396, 95-117. doi: 10.30471/edu.2017.1347
سالاری فر, محمدرضا, بیاتی, مهدی, سالاری‌پور, حسن. (1396). 'مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(25), pp. 95-117. doi: 10.30471/edu.2017.1347
سالاری فر, محمدرضا, بیاتی, مهدی, سالاری‌پور, حسن. مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 12(25): 95-117. doi: 10.30471/edu.2017.1347