ایران نژاد, پریسا, منعمی, فاطمه. (1396). نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(25), 55-70. doi: 10.30471/edu.2017.1345
پریسا ایران نژاد; فاطمه منعمی. "نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 25, 1396, 55-70. doi: 10.30471/edu.2017.1345
ایران نژاد, پریسا, منعمی, فاطمه. (1396). 'نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(25), pp. 55-70. doi: 10.30471/edu.2017.1345
ایران نژاد, پریسا, منعمی, فاطمه. نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 12(25): 55-70. doi: 10.30471/edu.2017.1345