کاظمی نجف آبادی, مصطفی. (1396). برون رفت از چالش‌ مدیریت در صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), 131-152. doi: 10.30471/iee.2017.1341
مصطفی کاظمی نجف آبادی. "برون رفت از چالش‌ مدیریت در صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 27, 1396, 131-152. doi: 10.30471/iee.2017.1341
کاظمی نجف آبادی, مصطفی. (1396). 'برون رفت از چالش‌ مدیریت در صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), pp. 131-152. doi: 10.30471/iee.2017.1341
کاظمی نجف آبادی, مصطفی. برون رفت از چالش‌ مدیریت در صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 14(27): 131-152. doi: 10.30471/iee.2017.1341