جهانیان, ناصر. (1396). چارچوب طراحی اقتصاد وقف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), 107-130. doi: 10.30471/iee.2017.1340
ناصر جهانیان. "چارچوب طراحی اقتصاد وقف". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 27, 1396, 107-130. doi: 10.30471/iee.2017.1340
جهانیان, ناصر. (1396). 'چارچوب طراحی اقتصاد وقف', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), pp. 107-130. doi: 10.30471/iee.2017.1340
جهانیان, ناصر. چارچوب طراحی اقتصاد وقف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 14(27): 107-130. doi: 10.30471/iee.2017.1340