زین الدینی, مجید, فرهی, علی, سلطانی, محمدرضا. (2). پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی‌ و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), 161-180. doi: 10.30471/im.2016.1332
مجید زین الدینی; علی فرهی; محمدرضا سلطانی. "پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی‌ و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, شماره 8و9, 2, 161-180. doi: 10.30471/im.2016.1332
زین الدینی, مجید, فرهی, علی, سلطانی, محمدرضا. (2). 'پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی‌ و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), pp. 161-180. doi: 10.30471/im.2016.1332
زین الدینی, مجید, فرهی, علی, سلطانی, محمدرضا. پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی‌ و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2; 5(شماره 8و9): 161-180. doi: 10.30471/im.2016.1332