حسینی مشهدی, سیدصدرالدین, حسین‌زاده, محمدمهدی. (777). تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), 5-28. doi: 10.30471/im.2016.1327
سیدصدرالدین حسینی مشهدی; محمدمهدی حسین‌زاده. "تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, شماره 8و9, 777, 5-28. doi: 10.30471/im.2016.1327
حسینی مشهدی, سیدصدرالدین, حسین‌زاده, محمدمهدی. (777). 'تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), pp. 5-28. doi: 10.30471/im.2016.1327
حسینی مشهدی, سیدصدرالدین, حسین‌زاده, محمدمهدی. تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 5(شماره 8و9): 5-28. doi: 10.30471/im.2016.1327