بهشتی, سید علیرضا, آذین, احمد, گلشنی, علرضا. (777). نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15), 111-132.
سید علیرضا بهشتی; احمد آذین; علرضا گلشنی. "نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15, 777, 111-132.
بهشتی, سید علیرضا, آذین, احمد, گلشنی, علرضا. (777). 'نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15), pp. 111-132.
بهشتی, سید علیرضا, آذین, احمد, گلشنی, علرضا. نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 8(15): 111-132.