محمدی, مهدی, حسن خانی, معصومه, امید, معصومه. (1396). تحلیل محتوای مقاله‌های دوفصلنامه «تربیت اسلامی» در سال‌های 1384−1394. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 151-167. doi: 10.30471/edu.2017.1311
مهدی محمدی; معصومه حسن خانی; معصومه امید. "تحلیل محتوای مقاله‌های دوفصلنامه «تربیت اسلامی» در سال‌های 1384−1394". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1396, 151-167. doi: 10.30471/edu.2017.1311
محمدی, مهدی, حسن خانی, معصومه, امید, معصومه. (1396). 'تحلیل محتوای مقاله‌های دوفصلنامه «تربیت اسلامی» در سال‌های 1384−1394', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 151-167. doi: 10.30471/edu.2017.1311
محمدی, مهدی, حسن خانی, معصومه, امید, معصومه. تحلیل محتوای مقاله‌های دوفصلنامه «تربیت اسلامی» در سال‌های 1384−1394. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 12(24): 151-167. doi: 10.30471/edu.2017.1311