حسینی زاده, سید علی, فتحی, علی. (1396). تعمیم‌پذیری روش‌های تربیت الهی در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 99-118. doi: 10.30471/edu.2017.1308
سید علی حسینی زاده; علی فتحی. "تعمیم‌پذیری روش‌های تربیت الهی در قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1396, 99-118. doi: 10.30471/edu.2017.1308
حسینی زاده, سید علی, فتحی, علی. (1396). 'تعمیم‌پذیری روش‌های تربیت الهی در قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 99-118. doi: 10.30471/edu.2017.1308
حسینی زاده, سید علی, فتحی, علی. تعمیم‌پذیری روش‌های تربیت الهی در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 12(24): 99-118. doi: 10.30471/edu.2017.1308