کاویانی, محمد. (1396). سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 49-72. doi: 10.30471/edu.2017.1305
محمد کاویانی. "سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1396, 49-72. doi: 10.30471/edu.2017.1305
کاویانی, محمد. (1396). 'سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 49-72. doi: 10.30471/edu.2017.1305
کاویانی, محمد. سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 12(24): 49-72. doi: 10.30471/edu.2017.1305