مقدم حیدری, غلامحسین. (1395). ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(89), 173-194.
غلامحسین مقدم حیدری. "ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 89, 1395, 173-194.
مقدم حیدری, غلامحسین. (1395). 'ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(89), pp. 173-194.
مقدم حیدری, غلامحسین. ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(89): 173-194.